E-SHOP > Zeolit Clinoptilolite

Zeolit Clinoptilolite

Zeolity jsou přírodní vulkanické minerály, které obsahují více než 50 různých druhů minerálů. Díky své struktuře která připomíná včelí plást, funguje zeolit na buněčné úrovni jako „past“ na alergeny, těžké kovy a škodlivé toxiny. Ve skutečnosti jako jeden z mála záporně nabitých minerálů vyskytujících se volně v přírodě, funguje Zeolit jako magnet přitahující kladně nabité toxiny, váže je na sebe, aby je následně bezpečně vyloučil přirozenou cestou z Vašeho těla. Složení přírodního zeolitu získalo mnoho unikátních výsledků na profylaxi a pro zvýšení účinnosti léčby mnoha komplexních chorob. Tato jedinečná schopnost odstranit nebezpečné toxiny je tak dobře zdokumentovaná, že byl zeolit aktivně využíván ruskou vládou, aby absorboval radioaktivní chemikálie a jiné škodlivé toxiny po Černobylské katastrofě a nedávno i Japonskou vládou po katastrofě ve Fukushimě. Po staletí se práškové formy specifických zeolitů používají jako tradiční prostředky podporující celkové zdraví a dobrou kondici člověka v celé Asii. Více o zeolitu dole ..


(id:ZC-shop)
899,-
 -22%
699,-
cena bez DPH 607,83
dostupnost: skladem

Zeolity jsou přírodní vulkanické minerály,které obsahují více než 50 různých druhů minerálů. Díky své  struktuře která připomíná včelí plást, funguje zeolit na buněčné úrovni jako „past“ na alergeny, těžké kovy a škodlivé toxiny. Ve skutečnosti jako jeden z mála záporně nabitých minerálů vyskytujících se volně v přírodě, funguje Zeolit jako magnet přitahující kladně nabité toxiny, váže je na sebe, aby je následně bezpečně vyloučil přirozenou cestou z Vašeho těla. Složení přírodního zeolitu získalo mnoho unikátních výsledků na profylaxi a pro zvýšení účinnosti léčby mnoha komplexních chorob. Tato jedinečná schopnost odstranit nebezpečné toxiny je tak dobře zdokumentovaná, že byl zeolit aktivně využíván ruskou vládou, aby absorboval radioaktivní chemikálie a jiné škodlivé toxiny po Černobylské katastrofě a nedávno i Japonskou vládou po katastrofě ve Fukushimě. Po staletí se práškové formy specifických zeolitů používají jako tradiční prostředky podporující celkové zdraví a dobrou kondici člověka v celé Asii.

Užívání pro EU / CZ: jedná se o potravinu PNT (novel food - nové potraviny). Na rozdíl od uvedených zemí USA ,CA, AUS a další země není orální užívání Zeolitu v CZ a zemích EU zatím schváleno. Užívání tohoto výrobků je v EU možné pouze zevně a to většinou jako surovina pro přidání do různých krémů a pleťových masek na obličej i tělo k zmírnění nebo odstranění akné nebo jako detoxikační koupel. Domácí obličejová maska ke zmírnění a odstranění akné: více info jak připravit pleťovou masku na stránkách výrobce zde nebo zde.

Informace co jěště může škodit Vaší pleti najdete zde  www.naturgreen.cz/korálový vápník/


Zeolit capsule 

Use for USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:

 Dietary supplement
 • reduction of various cancers-snížení různých typů nádorů
 • detoxifying effects-detoxikační účinky
 • support hematopoiesis-podpora krvetvorby
 • improve blood circulation-zlepšení   krevního oběhu
 • support the immune system-podpora imunitního systému
 • rejuvenation at the cellular level-omlazení na buněčné úrovni
 • removes stress, depression-odstraňuje stres, deprese
 • adjust the pH of the body-upravuje PH organismus

Other effects of zeolite

 • detoxikace organizmu od těžkých kovů a toxických látek (následně i po léčbě radioterapií a chemoterapií)
 • detoxification of heavy metals and toxic substances (subsequently after radiotherapy and chemotherapy)
 • podporuje účinnost léčby ekzémů, lupénky, alergií a různých zánětlivých onemocnění kůže
 • supports the efficacy of the treatment of eczema, psoriasis, allergy and various inflammatory skin diseases
 • zrychluje  hojení jizev, popálenin a otevřených ran
 • accelerates the healing of scars, burns and open wounds
 • zvyšuje účinnost  léčby pohybového aparátu (osteoporóza, degenerativní změny kloubů)
 • increases the effectiveness of treatment musculoskeletal (osteoporosis, degenerative changes in joints)
 • podporuje  účinnost léčby nemocí endokrinního systému (štítná žláza, diabetes)
 • supports the effectiveness of treatments for diseases of the endocrine system (thyroid, diabetes)
 • pomáhá vyrovnávat přiměřenou chuť k jídlu, pomáhá k redukci váhy
 • to help balance the reasonable appetite, helps to reduce weight

Medicínské využití: CZ (tento odstavec má pouze informační charakter) 

V tradiční čínské medicíně se zeolit ​​využívá již více než 800 let. Staří Římané ho využívali v svých systémech vodních potrubí na čištění pitné vody.

Po Černobylské tragédii byl podáván obětem ozáření i jejich dětem, s velmi dobrými výsledky.

Zeolit ​​absorbuje volné radikály, aktivizuje vlastní obranný mechanismus v boji proti kyslíkovému stresu. Absorbuje toxiny, radioaktivitu, těžké kovy a jiné škodliviny a šetrným způsobem jejich vyplavuje z těla. Aktivizuje imunitní systém, příznivě ovlivňuje strukturu a stavbu kostí. Odstraňuje překyselení žaludku, žaludeční vředy, zkracuje čas rekonvalescence po operacích. Je možné jej užívat dlouhodobě, trávicí trakt ho přijímá jako běžnou potravu, nezatěžuje organismus, neusazuje se ve tkáních a v krvi. Zkracuje čas rekonvalescence po operacích, hlavně při poraněních  kostí. Používá se jako filtrační médium při hemodialíze, kde nahrazuje jiné, velmi drahé materiály. Ve Švédsku ho používají jako antibakteriální a antivirovou ochranu ve ventilačních systémech v nemocnicích, výzkumných laboratořích, v klimatizacích letadel a vlaků, vojáci - jako ochranu před biologickými zbraněmi. (www.prozeo.ab) Vědecký výzkum potvrdil jeho neuvěřitelně výjimečné působení při léčbě onkologických onemocnění. Prodlužuje se délka života, zastavuje se růst tumorů. Vynikající výsledky byly zaznamenány při kožních druzích rakoviny. Zeolit ​​po proniknutí do rakovinové buňky aktivizuje gen P21, který, laicky řečeno, přikáže rakovinné buňce, aby umřela. Zeolit ​​usnadňuje průnik antioxidantů, vitamínů do buněk. Protirakovinné působení - enzym protein kinázy vede ke zničení DNA molekul, následně nastává mutace genů a vznik nádorových buněk. Zeolit ​​rozpozná protein kinázy a inhibuje ho. Tak předchází vzniku nádorových buněk.

V Chorvatsku 1988-99 pod dohledem lékařů brali onkologičtí pacienti zeolit ​​- zaznamenali zmenšení nádorů, zlepšení stavů, zmizely metastázy.

Zeolit ​​se nedoporučuje pro těhotné ženy, děti do 6 let, pacienti před transplantací. (Dr.Vesna Mihajlovič) 

Chcete se zbavit akné nebo mít dokobale čistou a hezkou  plet více info zde 


Medical use:AN
In traditional Chinese medicine, the zeolite used for more than 800 years. The ancient Romans used it in their system of water pipes to clean drinking wate.After the Chernobyl tragedy was administered radiation victims and their children , with very good results.Zeolite absorbs free radicals , activating the natural defense mechanism against oxygen stress . Absorbs toxins , radioactivity , heavy metals and other pollutants and their friendly manner washes out of the body. Activates the immune system positively affects the structure and bone structure.It removes hyperacidity , stomach ulcers , reduces recovery time after surgery . It can be used long term , digestive tract, it is accepted as normal food, stain the organism settles in the tissues and blood . Reduces recovery time after surgery, especially when bone injury .It is used as a filter medium during hemodialysis , which is replaced by another , very expensive materials . In Sweden they use as an antibacterial and antiviral protection in ventilation systems in hospitals , research laboratories, aircraft air conditioning and train soldiers - to protect against biological weapons. ( Www.prozeo.ab )
Scientific research has confirmed its incredibly exceptional effects in the treatment of cancer. Increases in life expectancy, stops the growth of tumors. Excellent results have been reported for skin cancer types. Zeolite after the invasion of cancer cells activates the p21 gene , which , in layman's terms, he commands the cancer cell to die .
Zeolite facilitates the penetration of antioxidants, vitamins ... into cells. Anticancer effects - the enzyme protein kinase leads to the destruction of DNA molecules, subsequently occurs mutation and formation of tumor cells. Zeolite detects protein kinase and inhibits it. That prevents tumor cells.
In Croatia from 1988 to 1999 under the supervision of physicians took oncology patients zeolite - experienced tumor shrinkage , enhance , metastases disappeared .
Zeolite is not recommended for pregnant women, children under 6 years of age, patients before transplantation. ( Dr.Vesna Mihajlovič )
 
AN

If you do not fit Chlorella use zeolite, has similar effects. In the world Zeilit used as a substitute for those who have a problem Chlorella. Some individuals may cause the onset of constipation Zeolite however, obtain the use of coral calcium supplement powder or tablets. These products contain calcium, but also a large amount of Mg with high absorption into the body. It is up to 98% and the support your digestion and thus good faeces.The zeolite can also be used to manufacture face masks or bathing ..

CZ

Zeolit kapsle pro orální uživání jsou určeny pouze na export do výše uvedených zemí, kde je jejich orální užívání  schváleno příslušnými úřady. V případě koupě tohoto výrobku a následné orální užívání v CZ a EU je pouze na vlastním rozhodnutí uživatele. Dovozce nemá  za toto rozhodnutí žádnou odpovědnost. Zeolit můžete být použít také k výrobě pleťové masky nebo ke koupelím.


Recommended dosage for USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:  / Doporučené dávkování pro: USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:

3-6 capsules once a day before meal.
3-6 kapslí 1x denně před jídlem

Weight content / Hmotnost obsahu:

104 g / 200 gelatin capsules –želatinových kapslí +-5%

Composition / Složení:

100% natural Zeolite, 95 % mineral  Clinoptilolit

Warning / Upozornění:

AN: Oral use is not suitable for children under 6 years and pregnant women.

CZ: Orální užívání není určeno dětem do 6 let a těhotným ženám.

AN: Dietary suplement – not a substitute for a varied diet. Do not exceed the recommended daily dosage. Keep out of reach of children

CZ: Doplněk stravy nenahrazuje pestrou stravu

Nepřekračujte doporučené  denní dávkování.

Uschovávejte mimo dosah dětí

AN: Non-toxic, non-allergenic, absolutely safe. It can be used in the long term. No side effects.

CZ: Netoxický, nealergizující, absolutně bezpečný. Je možné jej užívat dlouhodobě. Bez vedlejších účinků

Storage / Skladování:  

AN: On dry place between 5°C  - 25 °C

CZ:  V suchu při teplotách od 5°C do 25 °C.

Supplements facts for USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:

Bottle contains 200 gelatin capsules 

Recommended daily dosage 3-6 capsules before meals,drink plenty of water

Amount of Zeolite -in recommended daily dosage (3 capsules): only 1350 mg**

**Daily value not determine

CZ Dávkování  fakta pro USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:

Balení obsahuje 200 želatinových kapslí 

Doporučená denní dávka 3-6 kapslí před jídlem . Po každé dávce  zapít dostatečným množstvím vody. Dodržovat pitný režim po celý den. Pitný režim je důležitý pro vyplavení těžkým kovů s těla . Zeolit vydrží v těle asi 6-7 hodin

Množství zeolitu-in doporučené denní dávky (3 kapsle): pouze zeolit 1350 mg **** Maximální denní hodnota –dávka není určena.

CZ: Důležité upozornění: Přestože se jedná podle FDA Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v USA (anglicky: Food and Drug Administration, FDA) o kvalitní a bezpečný produkt  Zeolit není v CZ  státními úřady zatím  schváleným  doplňkem stravy. Nemůžeme a nesmíme Vás nabádat k jeho užívání. Výše  popsané užívání  i uvedené dávkování v CZ jazyce má tedy pro soulad se zákonem jen informační  charakter.. Naše balení Zeolitu 200 ks kapslí nebo 5+1 zdarma pro orální použití je určeno výhradně pouze pro export USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/: kde se ZEOLIT může uživát. Pro případné Vaše rozhodnutí pro orální užívání v CZ  platí doporučení užívání tak jako pro USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:  Orální užívání v CZ a EU je pouze na vlastním rozhodnutím uživatele. Dovozce nemá  za toto rozhodnutí žádnou odpovědnost.

Importer / Dovozce:

GLORIA IMPORT CZ, s.r.o.

Ukrajinská 728/2 Praha10 101 00

www.naturgreen.cz

Information for shipping to USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:   leos.n@seznam.cz

/Best before / Minimální trvanlivost do:Vždy nová EXP

Vyrobeno v CZ 

 

 


Naše doporučení 

Na základě nových světových studií pro zesílení účinků bylin a pro vzájemnou synergii  tak abyste dosáhli vždy co nejlepších výsledků využitelnosti jakéhokoliv našeho  výrobku  doporučujeme vždy kombinovat s naším Organic Green Tea Extract  nebo AceloraC Max

Tyto nové produkty  jsou  na základě světových studií  posílené mimo jiné byliny, které „pracují“ ve vzájemné biologické synergii i  silným 95% piperinem. Piperinem je hlavní účinná složka pepře, alkaloid piperin má schopnost výrazně zvyšovat vstřebávání a biologické využití více živin z potravy a také zvyšovat využití některých výživových doplňků. Bylo zjištěno, že  piperin inhibuje lidský CYP3A4 a P-glykoprotein , enzymy důležitépro metabolismus a transport xenobiotik a metabolitů

Piperin má schopnost zvyšovat biologické využití mnoha látek několika způsoby:

Snižuje enzymatickou aktivitu střevní sliznice, čímž umožňuje průnik více látek v zachovalé, aktivní formě

Zlepšuje přenos aminokyselin přes střevní sliznici

Brzdí aktivitu několika jaterních enzymů odpovědných za metabolismus důležitých látek, včetně enzymů cytochrom-CYP3A4 a glykoprotein

Zabraňuje rozkladu více látek probíhajícímu uvnitř buněk a tím umožňuje prodloužení jejich dostupnosti


Výsledkem působení těchto několika účinků piperínu je celkové zesílení působení a zlepšení biologického využití některých látek ve srovnání s podáváním stejného množství samostatně.

Vzájemná kombinace našich výrobků, jejich léčivých účinných látek dohromady  svýrobky  s obsaženým piperinem  zvyšuje tedy  jednoznačně jejich biologickou dostupnost a synergicky působí na váš organismus. V tomto  spojení  dokážou několikrát násobit   sílu všech  dalších naších přírodních produktů .

Účinky našich přípravků podporuje a posiluje každodenní pití alkalické vody. Tu si jednoduše vyrobíte pomocí Naturgreen® filtrační konvice s alkalickým vodním filtrem. Více informací naleznete ZDE.

                                      

    Novinka Kurkumin skladem, už jste slyšeli o protizánětlivé síle kurkuminoidů?

Info zde 

Doporučení

Účinky našich přípravků podporuje a posiluje každodenní pití alkalické vody. Tu si jednoduše vyrobíte pomocí Naturgreen® filtrační konvice s alkalickým vodním filtrem. Více informací naleznete ZDE.

TOPlist